Senior Team

Ayush Rana

Afsheen Azad

Sukriti Singh

Pochu Bhavya Sri

Sadhana Kumari

Saija B

Garima Singh

Arjun P

Anoob C A

Aseel Rasheed K

Junior Team

Sravya Kanchibhotla

Saurabh Purty

Gopi Venkata Meenakshi Garima

Anjali Manoj T

Bodla Akhilesh

Sravanti K Ramesh

Swagata Sanjay Shinde

Shivam Tak

Mayoof Simbad M

Akshay Yadav

Fawad M