Senior Team

Akshay Yadav

Ambuj Dhakad

Chhavi Baghel

Dinesh Shougaijam

Giri Shankar

Saurabh Purty

Shivam Tak

Junior Team

Bommera Nikhil

Emydao M Kynjing

Faris Ali

Goutam Sarath

Mayur Yerwal

Mohit Simon Ekka

Prathyush Hazarika

Sakthipriyadarshni A

Thejaswi A G